Rokovi i uputstva za autore

Preuzmite uputstva za autore.

Važni datumi

Produženi rok za predaju kompletnih radova 1. oktobar 2012.
Obaveštenje o eventualnom odbijanju rada 29. oktobar 2012.
Objavljivanje preliminarnog programa TELFOR-a 10. novembar 2012.
20. TELFOR 2012, SAVA CENTAR, Beograd 20-22. novembar 2012.
SVEČANO OTVARANJE TELFOR-a. 20. novembar 2012, 10:30č