Opšte informacije o izložbi

U okviru TELFOR-a organizuje se i izložba telekomunikacionih uređaja, sistema, softvera, usluga i prateće opreme, na kojoj zainteresovane kompanije mogu da prikažu svoje proizvodne programe i ponude. Izložba se održava u holu SAVA CENTRA i veoma je popularna. U proseku oko 30 kompanija izlagale su svoje programe na izložbama TELFOR-a nekoliko prethodnih  godina. Zbog velikog interesovanja, izložbeni prostor proširen je delimično i na prostor neposredno ispred dvorana u kojima se drže izlaganja.

Kao sadašnjeg ili budućeg važnog partnera Društva za telekomunikacije, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i IEEE COM Chaptera Srbije i Crne Gore, pozivamo Vas da učestvujete na ovogodišnjoj izložbi TELFOR-a.

Tehnički uslovi

Srednja veličina štanda za prikazivanje je od 4 do 10 kvadratnih metara (pri čemu je, zavisno od lokacije, fiksirana dubina štanda od 2-4 m), ali su mogući i drugačiji dogovori, na primer zakup posebnog većeg prostora za kompanije sa specifičnim zahtevima ili manjeg prostora za izlaganje knjiga, časopisa, propagandnog materijala, itd. (Pogledajte izgled štandova na sajtu TELFOR-a - slike sa prethodnih izložbi.) Detalji o uređenju štandova biće dostavljeni svim zainteresovanim izlagačima. Uputstvo za izlagače treba tražiti od predstavnika TELFOR-a za izložbu,  Ivana Nadora, dipl.inž., 066 8203166, e-mail inador@telfor.rs.

Organizacioni uslovi

Kompanija izlagač treba da što pre uputi svoj zvanični pisani zahtev za učešće na izložbi, pismom, faksom ili elektronskom poštom. U zahtevu treba navesti potrebnu površinu štanda, eventualne posebne zahteve i podatke o svom predstavniku koji će biti zadužen za izložbu (ime, prezime, funkcija, telefon, faks i email).
Predstavnik kompanije izlagača će, zajedno za predstavnikom TELFOR-a (Ivan Nador, dipl.inž.,  066 8203166, e-mail inador@telfor.rs ) uskladiti dostavljene zahteve, konačno odabrati veličinu i mesto štanda, prilagoditi tehničke zahteve, obezbediti slike, postere i drugi materijal koji treba da bude izložen i uzeti učešće u kreiranju konačnog izgleda štanda.

Izložbeni prostor se mora urediti isključivo u ponedeljak, dan pre poćetka TELFOR-a. Štand se može i mora demontirati tek posle završetka svih aktivnosti TELFOR-a, u četvrtak poslednjeg dana TELFOR-a popodne.

Cene zakupa prostora na izložbi i uslovi plaćanja

Cena jednog kvadratnog metra izložbenog prostora košta 12.000 (dvanaest hiljada) dinara (+ PDV) za sva tri dana trajanja TELFOR-a, pod uslovom da se troskovi uplate najmanje tri dana pre početka TELFOR-a. Posle ovog roka cena iznosi 16.000 (šesnaest hiljada) din. (+ PDV) po m2.

Donatori-prijatelji TELFOR-a dobijaju 5%, Donatori TELFOR-a dobijaju 15%, a Veliki donatori TELFOR-a 30% popusta na navedene cene za ukupne površine štandova ne veće od 16 kvadratnih metara. Ako je ukupna površina veća, na razliku preko 16 kvadratnih metara plaća se puna cena.

Posle definisanja veličine izložbenog prostora i ostalih uslova, Sekretar TELFOR-a Danka Despotović (064 1404461, e-mail dankades@telfor.rs) će naručiocu poslati ugovor-narudžbenicu i fakturu za plaćanje. Plaćanje može da bude obavljeno unapred, po povlašćenoj ceni, a po redovnoj ceni faktura mora biti plaćena najkasnije 15 dana posle završetka izložbe:

Broj računa (za plaćanja u dinarima - RSD)
160-19399-79

IBAN (za plaćanje u eurima)
/RS35160005080000790663

Naziv računa
Društvo za telekomunikacije

Namena
“Za izložbu”

Potvrda učešća se prihvata samo kada organizatori prime potpisanu i overenu narudžbenicu, odnosno kada prime potvrdu o uplati u slučaju plaćanja unapred. Overenu narudžbenicu i potvrdu o uplati treba poslati poštom na adresu TELFOR-a, a kopije faksom na broj 011 3248681 (za Danku).

Nepopunjena forma ugovora-narudžbenice može se preuzeti sa www-stranice TELFOR-a www.telfor.rs (Izložba) tako da je potencijalni izlagač može unapred popuniti, overiti i poslati kao prethodnu prijavu.

Posebni uslovi

Raspoloživi izložbeni prostor je ograničen. Zahtevi će biti usklađivani sa predstavnikom TELFOR-a. Prednost imaju kompanije Donatori TELFOR-a, po redosledu uplata i po veličini zakupljenog štanda.

Svi zahtevi su konačno prihvaćeni tek posle prijema potpisane i overene narudžbenice.

Kompanije izlagači mogu samostalno da organizuju svoje aktivnosti na zakupljenom štandu, na primer prezentacije, sastanke i konferencije za štampu (pod uslovom da time ne ometaju aktivnosti drugih izlagača). Ove aktivnosti treba unapred prijaviti i uskladiti sa predstavnikom TELFOR-a.

Ako želite da budete donator TELFOR-a – javite nam se !

Kao predstavnik TELFOR-a za sva poslove u vezi sa izložbom zadužen je:
Ivan Nador, dipl.inž., 066 8203166, e-mail inador@telfor.rs.

Za sve druge informacije kontakt-osoba je:
Danka Despotović, tel. 064 1404461, (011), faks (011) 3248681, dankades@telfor.rs

Adresa: TELFOR, ETF, Bulevar kralja Aleksandra 73, PF 3554, 11120 Beograd, Srbija
Internet: http://www.telfor.rs, office@telfor.rs

Očekujemo Vas na izložbi TELFOR-a.